Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 15vsCornelis de Vries
1771. Cornelis de Vries is op de Requeste van desselfs huijsvrouw Wijntje Montfoort bij appointement in dato den [-] Julij 1771 provisioneel geconfineert wegens wangedrag.
Denselven is bij appointem(ent) in dato 19 Septb. 1771 wederom ontslagen.

Johannis Bosman
1771. Johannis Bosman is bij appointement op de Requeste van desselfs huijsvrouw Neeltje van den Bosch in dato Septb. 1771 wegens wangedrag geconfineert, omme vandaar met de eersten gelegentheijd te worden versonden na Oost Indien.
Denselven in de Maand Novb. na Boordt gebragt voor Hellevoet.

NB.
Gegevens van Johannes Bosman uit Dordregt
Datum indiensttreding: 17-02-1772 Datum uit dienst: 05-04-1772
Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Huis te Krooswijk Waar uit dienst: huis te krooswijk
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja
Gegevens van de vaart
Schip: Huis te Krooswijk Vertrek: 17-02-1772
Kamer: Rotterdam Kaap: 03-06-1772
Inventarisnummer: 14256 26-06-1772
Folio: 126 Aankomst: 26-08-1772
DAS- en reisnr.: 4133.1 Batavia
[http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl]

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)