Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 16vsJacobus van der Steen
1771. Jacobus van der Steen is bij appointement in dato 7 Novb. 1771 op de Requeste van desselfs huijsvrouw Teuntje van Gendt geconfineerd wegens dronkenschap voor den tijd van Twee Jaaren expireerende 7 Novb. 1773.
Bij Resolutie van den 18 Novb. 1773 gecontinueert tot den 7 maart aanstaande, waaneer moet werden ontslagen.

Jacob Tak
[1771] Novb. 28. Jacob Tak is bij appointement in dato 28 Novb. 1771 op de Requeste van sijn huijsvrouw Maria Monna geConfineert ten Laste van het Huijs tot dat er bekwaam gelegenheijd sal sijn om denselven na Oost Indien te doen vaaren.
Ontslagen uijt het confirnement op den 4 Junij 1772 volgens appointem(ent).

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)