Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 18Hendrik Hartman
1773. Hendrik Hartman is op de Requeste van desselfs huijsvrouw Geertruij van der Hulst wegens dronkenschap geconfineert ten Laste van het Huijs, tot dat ‘er bequame gelegentheijd sal sijn om delselven na den Oost Indien te doen varen, bij appointem(ent) van Ed gr. agtb. Geregte deser Stad, in dato 2 Novb. 1773; en dus inmiddels niet langer dan twee Jaeren expireerende 2 Novb. 1775.
Bij Resol: van 31 Janu.ij 1775 met 1 Maart 1775 ontslagen.
Volgens appointement in dato 21 Septb. 1779 wederom geconfineert voor 2 Jaaren ten laste als voren, ten waare eerder aan de vaart konde geholpen werden, dus expireerende 21 Septb. 1781.
Bij Resol. in dato 12 Julij 1781 ontslagen met 1 Maart 1782.

Dirk Leemans
1774. Dirk Leemans is bij Resolutie van den Ed gr. agtb. Geregte & Kamer Judicieel deser Stad in dato 6 Aug. 1774 wegens Kranksinnigheijd geconfineerd bij provisie, en tot nader tijding van desselfs Familie, wonende te Helmont, sal ingekomen sijn.
Ontslagen den 4 Octob. 1774.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)