Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 18vsKlaas Meulenaar
1774. Klaas Meulenaar is bij Resolutie van den Ed Gr Agtb. Geregte deser Stad in dato 8 Septb. 1774 geconfineert bij provisie in dit Huijs tot dat ‘er bequame gelegentheijd sal sijn om denselven na de Oost Indien te laten vaaren, en in ’t huijs gebragt den 11 Octob. 1774.
Ontslagen 24 Decb. 1774.

NB.
Gegevens van Claas Molenaar uit Dordt
Datum indiensttreding: 18-09-1774 Datum uit dienst: 00-00-1774
Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Absent bij afvaart
Uitgevaren met het schip: Nieuw Rhoon Waar uit dienst: Nederland
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee
Gegevens van de vaart
Schip: Nieuw Rhoon Vertrek: 18-09-1774
Kamer: Zeeland Kaap: 30-12-1774
Inventarisnummer: 13209 24-01-1775
Folio: 319 Aankomst: 25-04-1775
DAS- en reisnr.: 4213.5 Batavia
[http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl]


Reijnier …
[1774] Reijnier … thuijsbehoorende te Zevenbergen is wegens Kranksinnigheijdt bij Resolutie van Mijn Ed Heeren van den Geregte op den 6 Decb. 1774 provisioneel in ’t Huijs geconfineert.
Ontslagen 20 Decb. 1774.

Jan Dussel
[1774] Jan Dussel is bij resolutie als voren in dato 10 Decb. andermaal in dit Huijs getransporteert provisioneel tot andere dispositie.
Sie register van die Kostgeld betalen. Sie hier agter folio 25.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)