Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 19vsMatthijs van Doorn
1775. Matthijs van Doorn is bij appointem(ent) van den Ed gr agtb. Geregte deser Stad in dato 13 April 1775, op de Requeste van Broederen Diaconen van de Nederduijtse Gereformeerde Gemeente alhier, voor den tijd van twee Jaaren wegens slegt gedrag geconfineert ten Laste van het Huijs, expireerende 13 April 1777.
Gecontinueert op desselfs versoek bij resolutie van 17 April 1777 tot 13 April 1779.
Ingevolge Resol. van 1 April 1779 ontslagen.
Wederom geconfineert bij appointem(ent) in dato 6 Julij 1779 voor twee Jaaren expireerende 6 Julij 1781.
Volgens Resol(utie) in dato 12 Julij 1781 ontslagen den 31 Julij 1781.
Wederom geconfineert bij appointem(ent) 16 Meij 1782 voor 2 Jaren, dus tot 16 Meij 1784.
Volgens Resol(utie) in dato 6 Meij 1784 gecontin(ueert) voor 2 Jaren, dus tot 16 Meij 1786.
Overleeden den 15 Febr. 1785.

Stoffel Tassia
1775. Stoffel Tassia is bij appointem(ent) van den Ed gr. agtb. Geregte deser Stad in dato 25 Julij 1775 op de Request van Boekhouder en Diaconen van de Nederduijtse Gemeente alhier op den 27 daaraanvolgende geconfineert wegens Kranksinnigheijdt ten Laste van het Huijs voor den tijd van Twee Jaaren expireerende 27 Julij 1777.
Bij Resolutie van 1 Julij 1777 gecontin(ueert) to 27 Julij 1779.
Bij Resol. van 29 Julij 1779 gecontin(ueert) to 27 Julij 1781.
Bij Resol. van 12 Julij 1781 ontslagen den 6 Aug. 1781.
1784. Wederom geconfineert wegens Kranksinnigheijdt ten laste van het Huijs, bij appointement in dato 1 Julij 1784 voor 2 Jaren, eijndigende 1 Julij 1786 op de Request van Matthijs van Heum en Margaretha Tassia.
1786. den 29 Junij bij Resol. gecontin(ueert) tot 1 Julij 1788.
1788. Volgens Resol: van 10 Julij 1788 gecontin(ueert) tot 1 Julij 1790.
1790. Volgens Resol: van 22 Junij gecontinueerd tot 1 Julij 1791.
1791. Volgens Resol. van 28 Junij gecontinueerd tot 1 Julij 1793.
1793. Volgens Resol. van 27 Junij gecontinueerd tot 1 Julij 1795.
1795. Volgens Resol. van 17 Septb. gecontinueerd tot 1 Julij 1797.
1797. Volgens Resol. van 22 Junij gecontinueerd tot 1 Julij 1799.
1799. Volgens Resol. van 18 Junij gecontinueerd tot 1 Julij 1801.
1801. Volgens Resol. van 9 Julij gecontinueerd tot 1 Julij 1803.
1803. Volgens Resol. van 30 Junij gecontinueerd tot 1 Julij 1805.
Overgeb(oekt) in ’t n(i)euw Register folio 2vs.

NB.
- Doopdatum 1771.07.14
Naam kind Jan Wouter
Naam vader Heumen, Matthijs van
Naam moeder Tessia, Johanna Magrita
Plaatsnaam Dordrecht
Datum ondertrouw 1768.11.10
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10

- Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
Wijk : 04
Straat : Begonne aan de Nieuwkerkstraat tot de Riedijksepoort, Blazersvest en terug tot de Nieuwkerkstraad
Nummer : 015
Naam : Mattijs van Heumen
Opmerkingen : Eed gedaan 14 Feb.
Bron (wijk 9 in SAD 4-7): SAD 3-3423 folio 004

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)