Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 20vsJacob Veth
1776. Maart 13. Jacob Veth is op schriftelijke ordre door den Kamerbewaarder uijt naam van Heeren Commissarissen uijt den Ed gr agtb Geregte deeser Stad aan de Binnevader overgegeven in dit Huijs ingenomen tot nadere Resolutie van Mijn Ed Heeren van den Geregte en is denselven vervolgens op de Requeste van desselfs huijsvrouw Helena Vos bij appoint(ement) in dato 1 April 1776 geconfineert ten lasten van het Huijs voor den tijd van twee jaaren off eerder versending na de Indiën, mits inmiddels so veel doenlijk met sijn handenarbeijd de kost winnende expireerende de voorsch. twee jaaren 1 April 1778.
Getransporteerd na Boord van een Schip der Oost Indische Compagnie ter Kamer Rotterdam om voor Soldaat te varen, den 15 Septb. 1776.
Bij Resol: in dato 17 feb. 1778 weederom geconfineert tot 1 April 1778.
Ontslagen 1 April 1778.
Wederom provisioneel geconfineert den 28 Maart 1782, en bij appointement in dato 23 April 1782 voor twee Jaaren, dus expireerende den 28 maart 1784.
Volgens Resol(utie) in dato 29 Jan. 1784, met de expiratie ontslagen.

NB.
Gegevens van Jacob Veth uit Dordregt
Datum indiensttreding: 30-09-1776 Datum uit dienst: 31-03-1777
Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Weggelopen
Uitgevaren met het schip: Kanaan Waar uit dienst: Kaap de Goede Hoop
Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: Helena de Vos
Gegevens van de vaart
Schip: Kanaan Vertrek: 30-09-1776
Kamer: Rotterdam Kaap: 22-01-1777
Inventarisnummer: 14269 10-02-1777
Folio: 209 Aankomst: 29-05-1777 Batavia
+
Gegevens van Jan Veth uit Dordregt
Datum indiensttreding: 30-09-1776 Datum uit dienst: 11-09-1777
Functie bij indiensttreding: Jongen Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Kanaan Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja
Gegevens van de vaart
Schip: Kanaan Vertrek: 30-09-1776
Kamer: Rotterdam Kaap: 22-01-1777
Inventarisnummer: 14269 10-02-1777
Folio: 179 Aankomst: 29-05-1777 Batavia
DAS- en reisnr.: 4278.1
[http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl]


Arij van Wanum
1776. Junij 22. Arij van Wanum is op schriftelijke ordre en tot nadere dispositie als voren ingenomen, en vervolgens bij resolutie van den ED gr agtb Geregte deser Stad in dato 25 Junij 1776 in dit Huijs, en ten laste van het selve geconfineert voor den tijd van twee jaaren expireerende 22 Junij 1778.
Ontslagen bij resol: van 24 Septb. 1776.

NB.
- Willem van Wanem (Wanen), tr. Maria Stoops (Stoopts).
Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 5-8-1679.
2. Johannes, ged. Dordrecht 5-5-1688.

- Johannes van Wanum, jongman van Dordregt woont bij de Nieuwekerkstijger geassisteert met Marijke Meijs wed. Willem van Wanum zijn moeder (1731), otr/tr. Dordrecht 26-10/11-11-1731 Maria Luchte (Lugte), jongedogter van Dordregt woont bij de Nieuwekerkstraat geass.t met Huijbertie Venus wed. Arij Lugten haer moeder (1731).
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1731.pdf]
Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 2-4-1732.
2. Arie, ged. Dordrecht 20-12-1733, kunstschilder, leraar van Michiel Versteegh, overl. 1780.
3. Willem, ged. Dordrecht 12-9-1736.
4. Maria, ged. Dordrecht 13-2-1739.
5. Hubertina, ged. Dordrecht 11-2-1742.
6. Johanna, ged. Dordrecht 1-1-1744.
7. Adriana, ged. Dordrecht 8-3-1747.
8. Adriana, ged. Dordrecht 5-11-1749.

- Tekeningen A. van Wanum:
1749 # Dordrecht, gezien vanaf Meerdervoort bij Zwijndrecht;
1750-1775 # Tekening naar een schilderij van Aelbert Cuyp (Gezicht uit omstreeks 1660 op de dijk tussen Zwijndrecht en Groote Lindt met vee en reizigers);
1764 # Dordrecht van Groothoofd tot Kalkhaven, vanaf het Zwijndrechtse veer;
1764 # Dordrecht van Biesbosch tot Groothoofd, vanaf het Papendrechtse veer;
1766 # Merwede, ter hoogte van het Papendrechtse veer (rechts op de achtergrond de ruïne van Huis te Merwede);
1766 # De Noord (in 't midden een beurtschip);
1767 # Riedijkspoort;
1769 # Dordrecht met Kalkhaven;
1769 # Dordrecht met Hooikade en Bom;
1769 # Dordrecht vanaf het Zwijndrechtsche veer (in het midden de Blauwpoort);
1769 # Krabbe (met molen 't Spinhuys op het eiland tussen Maliegat en Krabbe);
1770 # Molens aan de Noordendijk vanaf de Papendrechtse oever;
1770 # Dordtse Kil (veer tegenover 's Gravendeel);
1770 # Dordtse Kil (rechteroever wachthuis);
1770 # Merwede (ter hoogte van Huis te Merwede);
1770 # Merwede;
1770 # Merwede (met woelig water en zeilend beurtschip);
1770 # Zwijndrecht (van Oostkeetshaven tot aan de Noord);
1770 # Zwijndrecht, op de voorgrond een met hout beladen pont;
1770 # Gezicht op molens aan de Noordendijk vanaf de Biesbosch;
1770 # Zwijndrecht, tussen Meerdervoort en het Veer;
ca. 1770 # Puttershoek(?), Veer over de Oude Maas;
ca. 1770 # Dordrecht vanuit Papendrecht (beurtschepen met militairen);
1771 # Dordrecht, gezien richting Biesbosch (links Papendrechts veer);
1771 # Develsteyn;
1771 # Oude Maas;
1772 # buitenplaats Noordhove;
1772 # Merwede (met links van Huis te Merwede);
1773 # Gezicht op de Merwede;
1775 # Houtvlot bij Riedijkshaven;
1775 # Merwede;
1775 # Zwijndrecht vanaf het Veer tot de Noord (walvisvaarder Pro Patria);
ca. 1775 # Watermolenweide;

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)