Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 21Gijsbert Brand
1776. Gijsbert Brand is op de Requeste van sijn huijsvrouw Maria Nieuwendorp bij appointement in dato 4 Julij 1776 geconfineert weegens Dronkenschap voor den tijd van Twee Jaaren ten Laste van het Huijs expireerende 4 Julij 1778.
1778. Bij Resol. van 30 Junij ontslagen.

Govert van Gessel
1776. Govert van Gessel is op ordre van den Heer Prasident Burgemeester provisioneel weegens Kranksinnigheijdt op den 9 Aug. 1776 in dit Huijs ten laste van het selve geconfineert.
Op ordre als voren, hersteld sijnde en op den 20 Aug. daaraanvolgende ontslagen.
Den 9 Septb. 1776 op mondeling aansegging wederom ingekomen tot ander Resolutie en vervolgens bij appointement van den Ed gr agtb Geregte deser Stad in dato 24 Septb. 1776 geconfineert voor den tijd van Twee jaaren, ten Laste van het Huijs, eijndigende 9 Septb. 1778.
Wederom ontslagen 5 Maart 1778.
Den 25 jan. 1786 op Last van den Heer Prasident Burgemeester wederom ingenomen en bij appointem(ent) van den Ed gr agtb Geregte deser Stad in dato 2 Febr. 1786 wegens Kranksinnigheijd geconfineert ten laste van het Huijs, voor 2 Jaaren expireerende 25 Jan. 1788.
Vermits herstelling ontslagen den 8 Junij 1786.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)