Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 23Jacobus Bossert
1778. Jacobus Bossert is op de Requeste van Boekhouder en Diaconen van de Nederduijtsche Gemeente binnen dese Stad, bij appointem(ent) van den Ed gr: agbt: Geregte in dato 31 Maart 1778 wegens Dronkenschap en slegt gedrag op den 22 April daaraanvolgende geconfineert in en ten Laste van het Huijs voor den tijd van twee jaaren dus expireerende 22 April 1780.
1780. Volgens Resol : van 18 April 1780, bij expiratie, ontslagen.

Arent Voorthuijsen
1778. Arent Voorthuijsen is voor de tweedemaal, weegens Kranksinnigheijdt provisioneel geconfineert op den 11 April 1778, en vervolgens op de Requeste van desselfs broeder Gerrit Jan Voorthuijsen bij appointement van den Ed gr. agtb. Geregte deeser Stad in dato 2 Julij 1778 geconfineert voor den tijd van 2 Jaaren mits dat, een Substitut voor desselfs Bierboom gevonden en aangesteld sijnde, werde uijtkeering ten behoeve van dit Huijs sal moeten contracteeren expireerende dus ’t voorsch. Confinement 2 Julij 1778.
Overleeden 27 Maart 1779.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)