Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 23vsGompel Michielse
1778. Gompel Michielse, Joodt, is op den 7 Aug. 1778 op schriftelijke ordre uijt naam van den Heer Praesideerende Burgem(eester) door den Kamerbewaarder A. Bruijn overgegeven provisioneel in dit Huijs ingenomen tot andere Resolutie van Mijn Ed. Heeren van den Geregte. Sie Register die Kostgeld betalen.

Jacob Keman
1778. Jacob Keman is op den 15 Septb. 1778 op schriftelijke ordre door den kamerbewaarder P. Papiljon overgegeven uijt naam van mijn ED Heeren van den Geregte, provisioneel ingenomen in dit Huijs tot nader appointem(ent) van hun ED gr: agtb: en vercolgens bij nader appointement in dato 26 Septb. 1778 weegens misbruijk van drank geconfineert voor den tijd van twee jaaren dus expireerende 15 Septb. 1780.
Ontslagen 1 Julij 1780.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)