Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 24vsNicolaas van Westrienen
1779. Nicolaas van Westrienen is bij appointement in dato 2 Feb.ij 1779 op de Requeste van desselfs huijsvrouw Alida Kandel provisioneel in dit Huijs geconfineert weegens Kranksinnigheijdt, en bij appoint(ement) van 16 Feb.ij 1779 gecontinueert voor twee jaaren, off eerder herstelling ten laste van het Huijs, expireerende 2 Feb.ij 1781.
Ontslagen den 23 Feb. 1779.

NB.
- Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
Wijk : 10
Straat : Hil-Raaphoutje, Elffhuijse & Vest
Nummer : 172
Naam : Klaas van Westrienen
Opmerkingen : uts [Eed gedaan 26 Feb.]
Bron (wijk 9 in SAD 4-7): SAD 3-3423 folio 051

- Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (december 1797, 1798)
Naam : de vrouw van N. Westrienen
Woonplaats : C1515
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

Hendrik van der Milt
1779. Hendrik van der Milt is bij appointement van den 2 Maart 1779 op de Requeste van sijne suster Maria van der Milt wegens Dronkenschap in dit Huijs, ten Lasten van het selve geconfineert, provisioneel voor den tijd een Jaar expireerende 2 Maart 1780.
Volgens Resol. in dato 20 Jan. 1780 gecontin(ueert) tot 2 Maart 1781.
Volgens Resol: in dato 18 Jan.ij 1781 met de expiratie van ’t Confinem(ent) ontslagen.
1782. Wederom geconfineert volgens appointem(ent) in dato den 28 Julij 1782, voor twee Jaaren sijnde in ’t huijs gebragt den 22 Aug. dus expireerende 22 Aug. 1784.
1784. Volgens Resolutie in dato 29 Junij met de expiratie ontslagen.
1787. Volgens appointem(ent) 20 Dec. 1787 wederom voor twee jaar geconfineert.
Vide fol. 37.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)