Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 25Jan Dussel
1779. Jan Dussel, bij appointem(ent) van Mijn ED Heeren van den Geregte deeser Stad in dato 23 feb. 1779 op de Requeste van desselfs vader Jan Dussel den Ouden in ’t Confinement gecontinueert wegens Kranksinnigheijdt voor den tijd van twee Jaaren off eerder herstellingh, ten Laste van het Huijs, expireerende 31 Jan.ij 1781.
Volgens Resol: van 18 Jan 1781, gecontinueert tot 31 Jan 1783.
Volgens Resol: van 28 Jan 1783, gecontinueert tot 31 Jan 1785.
Volgens Resol: van 27 Jan 1785, gecontinueert tot 31 Jan 1787.
Overleeden den 4 Julij 1786.

Abraham de Vries
1779. Abraham de Vries is bij appointem(ent) van den ED: gr: agtb: Geregte deeser Stad in dato 2 April 1779 op de Requeste van desselfs huijsvrouw Elisabeth Versteegh wegens Kranksinnigheijd voor den tijd van 2 Jaaren off eerder herstelling ten laste van het huijs geconfineert, dus expireerende 2 April 1781.
Overleeden den 12 Julij 1779.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)