Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 25vsPieter van der Steen
1779. Pieter van der Steen gewoondt hebbende op Stads Merwede grondt, is volgens appointem(ent) van de ED agtb. Heeren Baron en Mannen van de Merwede in dato 10 Junij 1779 op de Requeste van desselfs huijsvrouw Johanna van Oers, wegens slegt-gedrag in dit Huijs geconfineert voor den tijd van twee Jaaren ten Laste van het selve, en reest bij vorig appointement van den 20 Meij bevorens in het selve huijs getransporteert, dus expireerende 20 Meij 1781.
Volgens Resolutie in dato 20 Jan.ij 1780 uijt het Confinement ontslagen.
Weder geconfineert op Re(ques)t van Boekhouder en Diaconen bij appointement van 24 feb. 1791 tot 24 Feb. 1793. Ontslagen met de expiratie.

Jan van Gelder
1779. Jan van Gelder is provisioneel op schriftelijke ordre door een der Kamerbewaarders uijt naam van Mijn ED Heeren van den Geregte overgegeven op den 3 Octob. 1779 in dit Huijs ingenomen, en vervolgens op de Requeste van desselfs huijsvrouw Alida Slaak bij appointement in dato 19 Octob. 1779 weegens Krankzinnigheijd geconfineert ten laste van het Huijs voor den tijd van twee Jaaren, dus erxpireerende 3 Octb. 1781.
Ontslagen den 16 Novb. 1779.
Wederom op ordre van den Heer Praesident Burgem(eester) provisioneel in het Huijs ingenomen den 20 Septb. 1780.
Overleeden den 14 Novb. 1781.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)