Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 26Jacobus Nieveen
1780. Jacobus Nieveen is provisioneel op schriftelijke order van den Heer Praesideerende Burgemeester door een der Kamerbewaarders overgegeven op den 30 Decb. 1779 in dit Huijs ingenoomen, en vervolgens bij appointement van den ED gr agtb Geregte deeser Stad in dato 20 Jan.ij 1780, weegent Kranksinnigheijdt ten laste van het Huijs geconfineert voor den tijd van twee Jaaren eijndigende 20 Jan.ij 1782.
1782. Bij Resol. van 17 Jan.ij 1782 gecontinueert tot 20 Jan.ij 1784.
Volgens Resol: in dato 29 Jan. 1784 gecontin(ueert) tot 20 Jan.ij 1786.
Ontslagen 30 Julij 1784 bij provisie.
1784. Aug. 23 Wederom op ordre van Heeren Comm. Ingenomen, dus tot 20 Jan. 1786.
Volgens Resol: in dato 10 Jan. 1786 gecontinueert tot 20 Jan.ij. 1788.
Volgens Resol: 2 Januarij 1788 gecontinueerd tot 20 Jan.ij. 1790.
Volgens Resol: 8 decb. 1789 gecontinueerd tot 20 Jan.ij. 1792.
Volgens Resol: 22 decb. 1791 gecontinueerd tot 20 Jan.ij. 1794.
Volgens Resol: 17 decb. 1793 gecontinueerd tot 20 Jan.ij. 1796.
Volgens Resol: 22 decb. 1795 gecontinueerd tot 20 Jan.ij. 1798.
Volgens Resol: 17 decb. 1798 gecontinueerd tot 20 Jan.ij. 1800.
Volgens Resol: .. decb. 1800 gecontinueerd tot 20 Jan.ij. 1802.
Volgens Resol: .. decb. 1802 gecontinueerd tot 20 Jan.ij. 1804.

Volgens Resol: .. decb. 1804 gecontinueerd tot 20 Jan.ij. 1806. Overgeb(oekt) op het Nieuw Register fol. 2.

Huijbert Wagenaar
1780. Huijbert Wagenaar is provisioneel op den 9 Junij 1780 op ordre van Heeren Commissarissen uijt den ED gr: agtb: Geregte deeser Stad, en vervolgens bij apppintem(ent) van welgem. Geregte in dato 13 Junij 1780 op de Requeste van Boekhouder en Diaconen van de Nederduijtse hervormde Gemeente, weegens Kranksinnigheijdt geconfineert ten laste van het huijs voor den tijd van twee Jaaren, eijndigende 13 Junij 1782.
1782. Volgens Resol: van 26 Maart 1782, gecontin(ueeert) tot 13 Junij 1784.
Volgens Resol: van 6 Meij 1784 gecontin(ueeert) tot 13 Junij 1786.
Volgens Resol: van 11 April 1786 gecontin(ueeert) tot 13 Junij 1788.
Volgens Resol: van 10 April 1788 gecontin(ueeert) tot 13 Junij 1790.
Volgens Resol: van 9 Maart 1790 gecontin(ueeert) tot 13 Junij 1792.
Volgens Resol: van 29 Maart 1792 gecontin(ueeert) tot 13 Junij 1794.
Volgens Resol: van 20 Maart 1794 gecontin(ueeert) tot 13 Junij 1796.
Volgens Resol: van 28 April 1796 gecontin(ueeert) tot 13 Junij 1798.
Volgens Resol: van 29 Maart 1798 gecontin(ueeert) tot 13 Junij 1800.
Overleden den 22 Oct. 1798.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)