Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 26vsJan Versteegh
1780. Jan Versteegh is op schriftelijke ordre van Heeren Commissarissen uijt den ED gr agtb. Geregte deeser Stad op den 22 Junij 1780, in het Huijs provisioneel geplaatst, en vervolgens op de requeste van desselfs huijsvrouw Maijke Vliegenthart, bij appointem(ent) van welgem. ED gr: agtb. Geregte in dato 27 Junij 1780, weegens misbruijk van drank geconfineert ten laste van het huijs, voor den tijd van twee Jaaren, dus expireerende 22 Junij 1782.
Ingevolge Resol. van 26 maart 1782 ontslagen met 1 April 1782.
Wederom geconfineert volgens appointement in dato 10 Octb. 1782 voor den tijd van 2 Jaaren, expireerende 10 Octob. 1784.
Volgens Resol. in dato 12 Octob. 1784 gecontin(ueert) tot 22 April 1785.
Ontslagen 22 April 1785.
Wederom geconfineert volgens appointem(ent) in dato 8 Meij 1787, voor 2 Jaren, eindigende 8 Meij 1789.
Ontslagen 8 Meij 1789.

Jan Feral
1780. Jan Feral is op schriftelijke ordre, uijt naam als voren, provisioneel in het huijs geplaatst op den 29 Junij 1780.
Den 4 Julij daaraanvolgende ontslagen.

Jan van Dam
1780. Jan van Dam is op schriftelijke ordre als voren, provisioneel in het huijs geplaatst voor den tijd van vijff weeken op den 27 Julij 1780.
Den 12 Septb. daaraanvolgende ontslagen.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)