Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 27Francois Marqueni
1781. den 27 maart os op schriftelijke order door de Kamerbewarder P. Papiljon overgeleverd uijt naam van Mijn ED Heeren van den Geregte deser Stad in dit Huijs provisioneel ingenoomen Francois Marqueni, en op den 6 April daaraanvolgende ontslagen.

Adam Hartman
1781. Meij 3, is op ordre als voren provisioneel in het Huijs ingenomen Adam Hartman wonagtig binnen dese Stadt en vervolgens bij appointement van den ED gr: agtb. Geregte deeser Stad weegens misbruijk van drank geconfineert ten laasten van het Huijs voor den tijd van twee Jaaren expireerende 3 Meij 1783.
Volgens appointement in dato 26 Maart 1782 met 10 Meij 1782 ontslagen.

Egbert van Steenwijk
1781. Meij 5, is op schriftelijke ordre als vooren provisioneel in dit Huijs ingenoomen Egbert van Steenwijk wonende binnen dese Stad, en vervolgens op de Requeste van desselfs huijsvrouw Roelandia van Dongen, bij appointement in dato 15 Meij 1781 in het selve geconfineert wegens gedeeltelijke kranksinnigheijdt voor den tijd van twee Jaaren ten laste van het Huijs, eijndigende 5 Meij 1783.
Volgens Resol: van 15 April 1783 met de expiratie ontslagen.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)