Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 27vsPieter van der Mijle
1781. Novb. 2, is bij appointement van den ED gr: agtb: Geregte deeser Stad in dato 30 Octob. 1781, op de Requeste van desselfs huijsvrouw Anthonia Lugten geconfineert weegens misbruijk van Drank, Pieter van der Mijle, in & ten Laste van dit Huijs, voor den tijd van twee Jaaren, expireerende 2 Novb. 1783.
Ontslagen 14 April 1783.

Barent Brouwer
1781. den 13 Novb. is Barent Brouwer op de Request van desselfs Moeder Kaatje de Bruin wed. Arent Brouwer bij appointement van den ED gr: agtb. Geregte deeser Stad, weegens Kranksinnigheijdt, in dit huijs geconfineert voor den tijd van twee Jaaren, en reest op den 3 Novb. bevorens op order van den Heer President Nurgem. In dit Huijs provisioneel ingenomen, dus expireerende (ten lasten van het Huijs) 3 Novb. 1783.
Vermits herstelling ontslagen den 2 Aug. 1782.

Herman van den Hagen
1782. Herman van den Hagen is op den 31 Jan 1782, uijt naam van Mijn ED Heeren van den Geregte deser Stad provisioneel, in dit Huijs geplaatst, wegens slegt gedrag, en op den 14 Febr. daaraanvolgende wederom ontslagen.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)