Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 28Wessel Klaverkamp
1782. Wessel Klaverkamp is op den 14 Febr. 1782 op schriftelijke ordre van Mijn ED Heeren van den Geregte deser Stad door den Kamerbewaarder P. Papillon aan den Binnenvader overgebragt, bij provisie in dit Huijs ingenomen en vervolgens appointement van welgem. Ed gr: agtb: Geregte in dato 14 Feb. 1782 op de Requeste van Diaconen van de Nederd. Gereform. Gemeente deeser Stad, wegens Dronkeschap, in dit Huijs, en ten lasten van het selve geconfineert voor 2 Jaren expireerende 14 febr.ij 1784.
Volgens Resol. in dato 29 Jan.ij 1784 met de expiratie ontslagen.

Jan Egh
1782. Jan Egh is op den 14 Meij 1782 bij Resolutie van den Ed gr: agtb. Geregte deeser Stad in dato voorsch. weegens Dronkenschap in dit Huijs geconfineert voor den tijd van Een jaar ten Laste van het selve eindigende 14 Meij 1783.
Volgens Resol. van 15 April 1783, met de expiratie ontslagen.

Johannes van der Sluijs
1782. Johannes van der Sluijs is bij appointement van den ED gr: agt. Geregte der Stad Dordrecht in dato 30 Julij 1782 op de Requeste van desselfs huijsvrouw Adriana Verdoes, op gem. dag, wegens misbruijk van drank, in dit Huijs ten Laste van het selve geconfineert voor den tijd van twee Jaaren, expireerende 30 Julij 1784.
Volgens appointem(ent) in dato 4 Novb. 1783 ontslagen den 7 daaraanvolgende.
1785. Wederom geconfineert ten laste als voren volgens appointem(ent) ind ato 16 Junij 1785, voor 2 Jaren, expireerende 16 Junij 1787.
Volgens Resol. Geregt van 29 maart 1787 met de expiratie ontslagen, sie folio 35vs.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)