Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 28vsAndries Rijnardsis
[1783] Andries Rijnardsis op den 8 Jan 1783 op ordre van den Heer Praesident Burgem. wegens onordentelijk gedrag, bij provisie in dit Huijs geplaatst tot nader dispositie van Mijn ED Heeren van den Geregte.
Op ordre als voren ontslagen den 11 Jan. 1783.

Willem Pelmans
[1783] Willem Pelmans, die reets op den 24 Octob. 1782 weegens slegt gedrag provisioneel op ordre van Mijn ED Heeren van den Geregte deser Stad in het Huijs is geplaatst is wijders bij Resolutie van hun ED gr agtb. In dato 29 Jan. 1783 nog bij provisie voor den tijd van drie maanden ten lasten van het Huijs geconfineert, expireerende dus 28 April 1783.
1783. Julij 24. Volgens Resol: van 15 Julij 1783 ontslagen.

Abraham van Amersfoort
[1783] Abraham van Amersfoort is op de Requeste van Boekhouder en Diaconen van de Nederduitse Hervormde Gemeente binnen dese Stad, bij appointement van den ED gr agtb Geregte deeser Stad in dato 27 Feb.ij 1783 wegens misbruijk van drank

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)