Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 29vsHermanus Lovingh
1783. Septb. 4. Hermanus Lovingh is op de Requeste van sijn huijsvrouw Elisabeth de Visser, bij appointement van den ED gr. agtb. Geregte deser Stad in dato 4 Septb. 1783, weegens Dronkenschap en ongereegeld gedrag, geconfineert in, en ten Lasten van het Huijs voor den tijd van twee Jaaren, expireerende 4 Septb. 1785.
Overleden den 5 April 1784.

Willem Boelhouder
1783. Septb. 25. Willem Boelhouder, is op de Requeste van Boekhouder & Diaconen van de Nederduijtse Hervormde Gemeente bij appointem(ent) van den Ed gr. agtb. Geregte deeser Stad in dato 25 Septb. 1783, weegens Dronkenschap in dit Huijs, en ten Lasten van het selve geconfineert voor den tijd van twee Jaaren expireerende 25 Septb. 1785.
Volgens Resol. in dato 14 Julij 1785 te ontslaan met 1 April 1786.

Jan van Loveren
1783. Octb. 22. Jan van Loveren is weegens kranksinnigheijd op den 22 Octob. 1783 provisioneel in dit Huijs geplaatst en vervolgens bij appointem(ent) van den Ed gr. agtb. Deeser Stad in dato 4 Novb. 1783 op de Requeste van desselfs Vader

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)