Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 30Pieter van Loveren in dit Huijs, en ten lasten van het selve geconfineert voor den tijd van twee jaren expireerende 22 Octob. 1785.
Volgens Resol: van 11 Octob. 1785 gecontin(ueert) tot 30 Octb. 1787.
Volgens Resol: van 9 Octob. 1787 gecontin(ueert) tot 30 Octb. 1789.
Volgens Resol: van 24 Septb. 1789 gecontin(ueert) tot 30 Octb. 1790.
Volgens Resol: van 14 Septb. 1790 gecontin(ueert) tot 30 Octb. 1792.
Volgens Resol: van 29 Septb. 1792 gecontin(ueert) tot 30 Octb. 1794.
Volgens Resol: van 18 Septb. 1794 gecontin(ueert) tot 30 Octb. 1796.
Volgens Resol: van 29 Septb. 1796 gecontin(ueert) tot 30 Octb. 1798.
Volgens Resol: van 28 Septb. 1798 gecontin(ueert) tot 30 Octb. 1800.
Volgens Resol: van 30 Septb. 1800 gecontin(ueert) tot 30 Octb. 1802.
Volgens Resol: van 21 Septb. 1802 gecontin(ueert) tot 30 Octb. 1804.
Overgeb(oekt) in ‘t Nieuw Register fol. 2.

Dirk van der Mast
1784. Dirk van der Mast is wegens misbruijk van sterken drank, volgens appointement van den ED gr agtb geregte deeser Stad in dato 29 Junij 1784 op de Requeste van desselfs suster Cornelia van der Mast weduwe Jan Bouman, op den 1 Julij daaraanvolgende in het huijs en ten Lasten van hetselve geconfineert voor den tijd van twee Jaaren, einndigende 1 Julij 1786.
Overleeden den 27 Novb. 1784.

Barent van der Kloet
1784. Barent van der Kloet is bij appointem(ent) van den ED gr: agtb: Geregte deeser Stad in dato 27 Julij 1784 op de Requeste van desselfs huijsvrouw Lena Baan, wegens misbruijk van drank geconfineert in het Huijs en ten lasten van het selve voor den tijd van twee Jaaren eijndigende 27 Julij 1786.
Volgens Resol. van 29 Junij 1786, met de expiratie te ontslaan.
Weder ingenomen 22 Octob. 1793 en geconfineerd tot 22 Octob. 1785.
Ontslagen volgens Resol. den 1 Maart 1796.
Weder ingenomen den 4 oct. 1796 en geconfineerd tot 4 Oct. 1798.
Aen deze is vergund te mogen blijven tot April 1799.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)