Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 31Hendrik Kelderman
1785. Hendrik Kelderman is op den 12 Feb. 1785 op ordre van den Heer Praesindent Burgem. provisioneel wegens Kranksinnigheijdt in het Huijs ingenomen en vervolgens bij appointem(ent) van den ED Gr: agtb. Geregte deeser Stad in dato 10 Maart 1785 geconfineert ten Lasten van het Huijs voor den tijd van twee Jaren eijndigende 12 Feb. 1787.
Overleeden 1 April 1785.

Joseph Mast
1785. Joseph Mast is op ordre van den ED: gr: agtb: Geregte deeser Stad op den 11 April 1785 provisioneel in het Huijs ingenoomen, en vervolgens bij appointement van den 19 April daaraanvolgende op de Requeste van desselfs broeder Pieter Mast geconfineert voor den tijd van twee Jaaren, mits voor soveel na afbetalen der schulden in de nalatenschap van desselfs vader Hendrik Mast blijken sal hem iets te competeeren sulx aan het Huijs werde overgegeven, en anders ten Lasten van het selve, expireerende dus 11 April 1787.
Volgens Resolutie van den ED gr: agtb. Geregte deser Stad in dato 29 Maart 1787 met de expiratie ontslagen.
Wederom geconfineert bij appointem(ent) van den 25 Octob. 1787, voor den tijd van twee Jaren ingegaan den 23ste Julij bevorens, en dus eijndigende 23 Julij 1789.
Ontslagen 23 Julij 1789.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)