Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 31vsJan van Hal
1785. Jan van Hal, is op den 20 Meij 1785 op ordre van den Heer Praesident Burgerm. Provisioneel in het Huijs ingenomen, en op den 24 Junij daaraanvolgende op ordre als voren wederom ontslagen.

Pieter van der Mijle
1785. Pieter van der Mijle is op ordre uijt naam an Heeren Commissarissen cum plena uijt den ED gr. agtb. Geregte deeser Stad, op den 13 Aug. 1785, in het Huijs provisioneel ingenomen, en vervolgens bij appointem(ent) in dato den 23sten daaraanvolgende op de Requeste van Teunis de Jong en Adriana de Heer in het selve geconfineert ten Laste van het Huijs voor den tijd van een Jaar expireerende 13 Aug. 1786.
Volgens schriftelijke ordre door den Kamerbewaarder uijt naam van den ED gr. Agtb. Geregte deeser Stad overgegeven, op den 6 Septb. 1785 ontslagen.

Lammert van Diepenbrugge
1785. Lammert van Diepenbrugge is op de Request van desselfs huijsvrouw Bergina Nederloff wegens Kranksinnigheijdt bij appointement van den

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)