Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 32ED: gr. agtb. Geregte deeser Stad in dato 13 october 1785 geconfineert voor den tijd van twee Jaaren off eeder herstel, is reets den 8 bevorens op ordre van den Heer Praesident Burgemeester in het Huijs ingenomen, ten Lasten van het selve, dus expireerende 8 Octob. 1787.
Ontslagen den 3 Novb. 1785.
Wederom geconfineert bij appointem(ent) in dato 21 Feb. 1786, voor 2 Jaaren, expireerende 21 Feb. 1788.
Vermits herstelling, op schriftelijke ordres van wegens den ED gr agtb. Geregte ontslagen den 12 Meij 1786.

Cornelis Versluijs
1785. Cornelis Versluijs is op de Requeste van sijne huijsvrouw Metje Hollant bij appointement van den ED gr: agtb. Geregte deser Stad in dato 25 octob. 1785 weegens Kranksinnigheijdt in het Huijs geconfineert ten laste van hetselve, voor den tijd van twee Jaaren off eerder herstel, mits besorgende acte van Indemniteijt van Gouderak en is reets provisioneel den 15 bevorens in het huijs geplaatst, dus expireerende 15 Octob. 1787.
Sie Register die Kostgeld betalen f(olio) 30.

Arij de Jongh
1785. Arij de Jongh is op de Requeste van desselfs huijsvrouw Jenneke de Kelk volgens appointem(ent) van den ED. gr. agtb. Geregte deeser Stad in dato 20 october 1785 wegens Dronkenschap

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)