Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 33Simon Berghuijsen
1785. Simon Berghuijsen is volgens appointement van den ED gr: agtb. Geregte deeser Stad in dato 22 Decb. 1785, op de Requeste van desselfs huijsvrouw Dijna Schootel wegens kwaadaardig gedrag ontrent deselve in het Huijs, en ten lasten van het selve geconfineert voor den tijd van twee Jaaren.
En is reets den 17e bevorens Provisioneel in het selve gepalatst, dus expireerende den 17 Decb. 1787.
1787. Volgens Resol: in dato 9 Octob. 1787 gecontin(ueert) tot 17 Decb. 1789.
Volgens Resol: van 24 Septb. 1789 gecontin(ueert) tot 17 Decb. 1790.
Volgens Resol: van 22 Decb. 1791 gecontin(ueert) tot 17 Decb. 1793.
Volgens Resol: van 17 Septb. 1793 gecontin(ueert) tot 17 Decb. 1795.
Volgens Resol: van 17 Septb. 1795 gecontin(ueert) tot 17 Decb. 1796.
Volgens Resol: van 29 Septb. 1796 gecontin(ueert) tot 17 Decb. 1798.
Volgens Resol: van 27 Septb. 1798 gecontin(ueert) tot 17 Decb. 1800.
Volgens Resol: van 30 Septb. 1800 gecontin(ueert) tot 17 Decb. 1802.
Volgens Resol: van 21 Septb. 1802 gecontin(ueert) tot 17 Decb. 1804.
Overgeb(oekt) in ’t N(ieu)w Register fol. 2vs.

Herbert Francois
1785. Herbert Francois is volgens appointement van den ED. Gr : agtb : Geregte deeser Stad in dato 20 Decb. 1785 op de Requeste van desselfs huijsvrouw Niesje Romijn wegens misbruijk van drank, in het Huijs en ten lasten van hetselve geconfineert voor den tijd van een jaar expireerende dus 20 Decb. 1786.
Volgens Resolutie in dato 28 Septb. 1786 met de expiratie te ontslaan.
Volgens appointement van 8 April 1788 geconfineerd tot 18 Maart 1790.
Ontslagen 19 Septb. 1789.

Dirk van Houweling
1786. Dirk van Houweling is provisioneel den 11 Meij 1786, en vervolgens bij appointement van den Ed gr agtb. Geregte deser Stad in dato 18 Meij daaraanvolgende, op de Requeste van Boekhouder en Diaconen van de Nederduijtsche

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)