Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 35Hendrik Rekoert
1787. Hendrik Rekoert is volgens appointement van den ED gr: agtb. Geregte deeser Stad in dato 8 Meij 1787, op de Requeste van sijne huijsvrouw Geertruij Stoop, wegens misbruijk van drank en kwaadaardig gedrag en het Huijs geconfineert en ten Laste van het selve voor den tijd van Een Jaar, eijndigende 9 Meij 1788.
Volgens Resol: van 10 April 1788, met de expiratie ontslagen.

Arnoldus van Driesen
1787. Arnoldus van Driesen, zoon van Adrianus van Driese is op ordre van den ED gr: agtb. Geregte deeser Stad op den 30 Meij 1787 in het Huijs geplaatst, om aldaar te blijven ten Lasten van het Huijs tot den 9 Junij daaraanvolgende, wanneer denselven is ontslagen.

Dirk de Leeuw
1787. Dirk de Leeuw is op den 5 Julij 1787 op ordre van den Heer Praesident Burgemeester in den tijd in het Huijs ingenoomen, en vervolgens bij appointement van den ED gr: agtb. Geregte deeser Stad in dato 24 Julij daaraanvolgende op de Requeste

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)