Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 35vsvan desselfs huijsvrouw Adriaantje Waalboer, wegens misbruijk van drank in het selve geconfineert ten Lasten van het Huijs van den tijd van een Jaar dus expireerende 5 Julij 1788.
Volgens appointement van den 28 Feb. 1788 ontslagen den 5 April daaraanvolgende.
Weder ingenoomen den 10 Maart 1789, en ontslagen 10 Maart 1790.

Aert Vermaas
1787. Aert Vermaas is volgens appointem(ent) van den ED: gr: agtb: Geregte der Stad Dordrecht, in dato den 31 Julij 1787 op de Requeste van desselfs Broeder Jan Vermaas, wegens misbruijk van drank in het Huijs, ten Lasten van het selve geconfineert voor den tijd van een Jaar, nadat denselven, alvorens reets den 16 Meij laastleeden op last van hun Ed gr agtb. Provisioneel in het Huijs was ingenomen, dus expireerende met 16 Meij 1788.
Volgens Resolutie van 10 April 1788, met de expiratie ontslagen.

Johannis van der Sluijs
1787. Johannis van der Sluijs is volgens appointem(ent) van den ED: gr: agtb. Geregte deeser Stad in dato 11 Septb. 1787 op de Requeste van sijne huijsvrouw Adriana Verdoes, wederom geconfineert wegens misbruijk van drank ten laste van het Huijs, voor twee Jaaren, expireerende 11 Septb. 1789.
Ontslagen 12 Septb. 1789.
Volgens appointement van 22 Decb. 1789 weder geconfineerd tot 23 Decb. 1791.
Ontslagen 23e Decb. 1791.
Volgens appointem(ent) 12 Novb. 1793 geconf(ineerd) tot 7 Nov. 1795; gecontin(ueerd) tot 1 Maart 1796.
Ontslagen op dato.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)