Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 36Alexander Thebran
1787. Alexander Thebran, Engels Matroos is op den 8 Aug. 1787, op ordre van den Heer Praesident Burgem(eester), wegens Kranksinnigheijd in dit Huijs provisioneel ingenomen, en vermits herstelling den 29e Septb. daaraanvolgende door Heeren Regenten ontslagen.

Anthonij van Oijen
1787. Anthonij van Oijen is volgens appointement van den ED gr: agtb: Geregte deeser Stad in dato 27 Septb. 1787 op de Requeste van Jan van Oijen cum suis, wegens misbruijk van drank in het Huijs geconfineert voor den tijd van een Jaar, en in het selve eerstop den 1 Novb. Ingekomen; ten Lasten van het Huijs, dus expireerende 1 Nov. 1788.
Op ordre van den Gerechte deser Stad ontslagen den 11e April 1788.
Volgens appoint(ement) 22e Meij 1788 geconfineerd tot 8 Meij 1790.
Volgens Resolutie van den Gerechte ontslagen 1 Maart 1790.

Jan Ouburg
1787. den 1 Novb. Is ’t zoontje van Jan Ouburg genaamt Jan Ouburg, op ordre van Mijn ED Heeren van den Geregte deser Stad voor den tijd van 8 dagen geplaatst in een Dolhuijsje om met water & Brood gespijsigt te worden, op ’t versoek van sijn gem. vader, en is gecontinueerd tot den 13 Novb. Wanneer denselven is ontslagen en vervolgens op de Requeste van sijn

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)