Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 36vsvoorsch. vader Jan Ouburg, bij appointement van den ED: gr: agtb: Geregte deser Stad in dato 6 Decb. 1787, op den 13 daaraanvolgende, wegens slegt gedrag wederom geconfineert tot Ult(imo) Maart 1788 ten lasten van het Huijs uijtgesondert de Kleederen, en mits inmiddels tragtende gelegentheijd te vinden om denselven ter Zee te doen varen, dus expireerende 31 Maart 1788.
Volgens Resol. in dato 2 Januarij 1788, ontslagen 21 Maart.

Maarten Grondhout
1787. Maarten Grondhout is den 10e December 1787, op ordre van den Heer Praesideerende Burgemeester in den tijd, in het Huijs ingenomen, en vervolgens bij appointement van den Ed: Gr achtb. Gerechte deeser Stad, in dato 2 Jan.ij 1788 op de Requeste van deszelfs huisvrouw Kaatje Grondhout wegens misbruijk van drank geconfineerd in, en ten lasten van het zelve Huijs voor den tijd van een Jaar, expireerende 10 Decb. 1788.
Mits, als in t’zelve appointement breeder vermeld.
Ontslagen 6 Junij 1788, op ordre van den Gerechte.
Weder ingenomen 3e Januarij 1789 en bij appointement van 17 Feb. 1789, geconfineerd tot 3 Januarij 1791.
Ontslagen volgens Resol. van t’Gerecht den 15 Decb. 1790.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)