Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 37Pieter Plasier
1787. Pieter Plasier is den 10e Decb. 1787 op ordre van den Heer Praesideerende Burgemeester in den tijd, in het Huijs ingenoomen, en vervolgens bij appointement van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad van den 28e December 1787 op de Req(ues)te van deszelfs moeder, Broeder en Zwager, wegens misbruijk van drank in en ten lasten van het Huijs geconfineerd voor den tijd van een Jaar dus expireerende 10 Decb. 1788.
Volgens ordre van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte ontslagen den 30e Octob. 1788.
Weder ingenomen volgens ordre als vooren den 19e April 1789, en geconfineerd tot 19e April 1791.
Ontslagen 19 April 1791.
Weder ingenomen 22 decb. 1791, en geconfineerd tot 22 decb. 1793.
Ontslagen 22 decb. 1793.

Hendrik van der Milt
1787. Hendrik van der Milt is den 22 Sept. 1787 op orre van den Heer Praesideerende Burgemeester in den tijd, in het Huijs ingenoomen, en vervolgens bij appointement van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad, van den 20e December 1787 op de requeste van Jan van der Milt, wegens Kranksinnigheid in en ten lasten van het Huijs geconfineerd voor den tijd van twee Jaaren dus expireerende 22 Sept. 1789.
Ontslagen den 22e Septb. 1789.
Vide feb. 24vs.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)