Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 38vsJan Stronkmans
1788. Jan Stronkmans, is provisioneel op ordre van den Heer Praesideerende Burgemeester den 28e Februarij 1788, in het Huijs ingenoomen, en vervolgens bij appointement van den ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad, in dato 4 maart daaraanvolgende, op de Requeste van deszelfs huijsvrouw Catharina Somers, in het zelve wegens Kranksinnigheid geconfineerd voor den tijd van twee Jaaren, of eerder herstelling; expireerende 28 Febr. 1790.
Ontslagen den 28 Febr. 1790.

Willem van Duijnen
1788. Willem van Duijnen, is provisioneel op ordre van den Heer Praesideerende Burgemeester den 2e April 1788, in het Huijs ingenoomen, en vervolgens bij appointement van den Ed: Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad, in dato 15e April 1788, op de Requeste van Boekhouder en Diaconen van de Nederduitsche Gervormde Gemeente binnen dese Stad, in het zelve wegens dronkenschap en slegt gedrag, geconfineerd voor den tijd van Een Jaar, expireerende 2 April 1789.
Met de expiratie ontslagen.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)