Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 39een Persoon geheel onbekend
1788. Den 2e Junij 1788 is op ordre van den Heer Praesideerende Burgemeester ingenoomen, en bij Resolutie van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad van den 10 Julij tot nader ordre geconfineerd, een Persoon geheel onbekend, schijnende kranksinnig te zijn, en geene verstaanbaare taal spreekende, uit wien dus niet te ondekken is, waar deselve, een vreemdeling zijnde, t’huis hoord.
Bij Resol: van 10 Julij 1788, en weder bij Resol: van 30 Junij 1789 gecontinueerd.
Bij Resol: van 9 Maart 1790 gecontinueerd tot 30 Junij 1792.
Bij Resol: van 29 Maart 1792 gecontinueerd tot 30 Junij 1794.
Bij Resol: van 20 Maart 1794 gecontinueerd tot 30 Junij 1796.
Bij Resol: van 28 April 1796 gecontinueerd tot 30 Junij 1798.
Bij Resol: van 29 Maart 1798 gecontinueerd tot 30 Junij 1800.
Bij Resol: van 28 Maart 1800 gecontinueerd tot 30 Junij 1802.
Bij Resol: van 25 Maart 1802 gecontinueerd tot 30 Junij 1804.
Bij Resol: van 27 Maart 1804 gecontinueerd tot 30 Junij 1806.
Overgeb(oekt) in ’t Nieuw Register fol. 3.

Willem Boelhouwer
1788. Willem Boelhouwer is op de Re(ques)te van Boekhouder en Diaconen der Nederduitse Hervormde Gemeente binnen deese Stad, op den 15e Julij volgens appointement van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad, in ten ten lasten van t’Huijs geconfineerd voor Twee Jaaren, expireerende 15e Julij 1790.
1790. Volgens Resolutie 22 Junij geconfineerd tot 15 Julij 1791.
Ontslagen 15 Julij 1791.
Bij appointement van 9e Octob. 1794 weder geconfineerd tot 9e Octob. 1796, 9e Octob. 1796.
Ontslagen 9e Octob. 1796.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)