Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 39vsAndries de Leeuw
1788. Andries de Leeuw is bij appointement van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deser Stad van den 29e September 1788 op de Req(ues)te van Diaconen der Hervormde Gemeente alhier, wegens misbruik van drank, in en ten lasten van dit Huis geconfineerd voor een Jaar, expireerende, vermits deselve den [-] in dit Huis is ingenomen.
Ontsl(agen).

Roelof Arends
1788. Roelof Arends Zoon van Anna Catharina van Olwan weduwe Rolof Arends, is den 17 october 1788 provisioneel in dit Huijs ingenomen en bij appointement van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad op de Req(ueste) van gem. weduwe Arends, in dato 23e December 1788 in het zelve geconfineerd voor twee Jaaren expireerende 18e Octob. 1791.
Ontslagen 2 Septb. 1790.

Boudewijn Jongeling
1788. Boudewijn Jongeling is volgens appointement van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad van 23e Decb. 1788, wegens Kranksinnigheid ten lasten van dit Huijs geconfineerd bij provisie voor twee Jaaren expireerende 23 decemb. 1790.
Bij Resol. 14 Septb. 1790 gecontinueerd tot 23 Decemb. 1792.
Bij Resol. 29 Septb. 1792 gecontinueerd tot 23 Decemb. 1794.
Bij Resol. 18 Septb. 1794 gecontinueerd tot 23 Decemb. 1796.
Bij Resol. 29 Septb. 1796 gecontinueerd tot 23 Decemb. 1798.
Bij Resol. 27 Septb. 1798 gecontinueerd tot 23 Decemb. 1800.
Bij Resol. 30 Septb. 1800 gecontinueerd tot 23 Decemb. 1802.
Bij Resol. 21 Septb. 1802 gecontinueerd tot 23 Decemb. 1804.
Overgeb(oekt) in ’t N)ieu)w Register fol. 2.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)