Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 40Johannes van Kampen
1789. Johannes van Kampen is den 20e Januarij 1789 wegens slecht gedrag, op ordre van H.H. Commissarissen uit den Gerechte deeser Stad, in dit Huijs ingenoomen, en bij appointement van welgem. Gerechte van 10e Febr. op de Requeste van Sibilla van Kampen, in ten lasten van het zelve geconfineerd voor een Jaar, expireerende 20 Januarij 1790.
Ontslagen 20 Januarij 1790.


Martinus van de Krab
1789. Martinus van de Krab, is wegens dronkenschap, volgens appointement van den Ed. Groot Achtb. Gerechte deeser Stad van den 17e Februarij 1789, op de Requeste van Johanna Kreuk wede van der Krab deszelfs moeder, den 25e dito in dit Huijs ingenomen, en daar in ten laste van het zelve geconfineerd voor twee jaaren, expireerende 25e Februarij 1791.
Ontslagen met de expiratie.

NB.
- Jan van der Krap (Crap), otr. Dordrecht 2-5-1743 Johanna Kreuk (Creuck).
Kinderen:
1. Treintje, ged. Dordrecht 22-3-1744.
2. Pieter, ged. Dordrecht 21-11-1745.
3. Trijntje, ged. Dordrecht 14-10-1747.
4. Adriana, ged. Dordrecht 15-10-1749.
5. Johannes, ged. Dordrecht 28-3-1751.
6. Adrianus, ged. Dordrecht 19-7-1752.
6. Leendert, ged. Dordrecht 20-10-1754.
7. Johanna, ged. Dordrecht 9-8-1761.

- Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
Wijk : 06
Straat : Weeshuijsstraatje
Nummer : 150
Naam : Dewed.e van der Crap
Opmerkingen : onvermogend
Bron : SAD 3-3423 folio 048Frans Ponten
1789. Frans Ponten is wegens Kranksinnnigheid, volgens appointement van den Ed Groot Achtb. Gerechte deeser Stad van den 24e Maart 1789, op de Req(ueste) van zijn moeder Geertruij Hakkers wed.e Ponte, den 28e dito in dit Huijs ingenomen, en geconfineerd ten lasten van t‘zelve, voor twee Jaaren, expireerende 28e Maart 1791.
Volgens Resolutie 7 Decb. 1790 gecontinueerd tot 28e Maart 1793.
Overleeden 29 Maart 1791.

NB.
- Cornelis Ponte, tr. Geertruij Hakkers.
Kinderen:
1. Cornelis, ged. Dordrecht 14-3-1766.
2. Pieter, ged. Dordrecht 28-08-1768.
3. Frans, ged. Dordrecht 28-08-1768.
4. Pieternelletje, ged. Dordrecht 14-4-1771.

- Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
Wijk : 06
Straat : De Lindegraft en den Augustijnenkamp
Nummer : 281
Naam : Dewed. Corn.s Ponte
Opmerkingen : Bedeelt
Bron : SAD 3-3423 folio 086

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)