Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 40vsSteeven van Eijk
1789. Steeven van Eijk is op ordre van den Gerechte deeser Stad, den 4e Julij 1789 in dit Huijs ingenoomen, en bij appointement van den 7en dito, voor een jaar in en ten lasten van het zelve wegens dronkenschap geconfineerd, dus tot 4e Julij 1790.
Volgens Resol. van t’gerecht ontslagen 1 April 1790.
Volgens appointem(ent) 4 Feb. 1794 weder geconfineerd tot 17 Septb. 1795.
Ontslagen met de expiratie.

NB.
Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
Wijk : 08
Straat : Tolbrugst(r)aatje en terug & Vervolde Gragd
Nummer : 260
Naam : Steven van Eijk
Opmerkingen : Onvermogent
Bron : SAD 3-3423 folio 069Jan du Hen
1789. Jan du Hen is op den 23e Junij 1789 op ordre van Heeren Commissairssen uit den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad in dit Huijs ingenoomen, en bij appointement van welgem. Gerechte van 7e Julij daraanvolgende op de Requeste van Johanna Rijkeuter wed. du Hen, in en ten lasten van t’zelve geconfineerd voor een Jaar, expireerende den 23e Junij 1790.
Met de expiratie ontslagen.

NB.
- Johannes du Hen, otr. Dordrecht 15-2-1738 Anna Reijkeuters (Reijkeuters).
kinderen:
1. Matthijs, ged. Dordrecht 11-3-1739.
2. Antonia, ged. Dordrecht 20-1-1741.
3. Johanna, ged. Dordrecht 24-11-1743.
4. Catrina, ged. Dordrecht 27-2-1745.
5. Henderika, ged. Dordrecht 13-3-1746.
6. Huijbert, ged. Dordrecht 27-8-1747.
7. Maria, ged. Dordrecht 22-1-1749.
8. Adriana, ged. Dordrecht 18-1-1750.
9. Jan, ged. Dordrecht 7-1-1751.
10. Jan, ged. Dordrecht 22-5-1752.
11. Catharina, ged. Dordrecht 12-8-1753.
12. Barent, ged. Dordrecht 2-3-1755.
13. Adriana, ged. Dordrecht 14-8-1756.
14. Lucia, ged. Dordrecht 15-1-1758.
15. Antonij, ged. Dordrecht 12-8-1759.
16. Joris, ged. Dordrecht 1-11-1761.

- Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
Wijk : 08
Straat: Tolbrugst(r)aatje en terug & Vervolde Gragd
Nummer : 241
Naam : Huijbert du Hen
Opmerkingen : eed gedaan 23 Feb.
Bron : SAD 3-3423 folio 064Pieter van der Wagt
1789. Pieter van der Wagt is den 6 Augs. 1789 op ordre van Heeren Commississarissen uit den gerechte deeser Stad in dit Huijs ingneomen en volgens Resolutie van welgem. Gerechte van 17e Septb. daaraanvolgende in en ten lasten van t’zelve, wegens dronkenschap voor een jaar geconfineerd expireerende 6e Augs. 1790.
Met de expiratie ontslagen.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)