Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 41Hendrik van der Straaten
1789. Hendrik van der Straaten is den 17e September 1789, op ordre van Heeren Commissarissen uit den Gerechte deeser Stad in dit Huijs ingenoomen, en bij appoijtement van welgem. Gerechte van 13e Octob. daaraanvolgende op de Req(ueste) van Maria Hamers wed. van der Straaten, in en ten laste van het zelve wegens dronkenschap geconfineerd voor Een jaar expireerende 17 Septb. 1790.
Ontslagen 17 Septb. 1790.

Hendrik de Mutsert
1789. Hendrik de Mutsert is den 17e Septb. 1789 op ordre van den Heer Praesideerende Burgemeester in dit Huijs ingenomen, en bij appointement van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad van 27e Octob. 1789 op de Req(ueste) van zijne huisvrouw Johanna van den Berg, in en ten lasten van het zelve, wegens slecht gedrag geconfineerd voor Een jaar expireerende 17 Septb. 1790.
Ontslagen 17 Septb. 1790.

Egbert van Houwelingen
1789. Egbert van Houwelingen is op ordre van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deser Stad den 3e Novemb. 1789 in dit Huijs ingenomen, en bij appointement van den 10e daar en volgende op de Req(ueste) van zijne huisvrouw Anna van Beek ten lasten van t’zelve, wegens dronkenschap geconfineerd voor Een jaar expireerende 3 Novb. 1790.
Ontslagen volgens Resolutie 1e Meij 1790.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)