Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 41vsDirk Pauwels
1789. Dirk Pauwels is op ordre van den Gerechte deeser Stad den 18 Novb. 1789 in dit Huijs ingenoomen, en bij appointement van den 17e derselver Maand op de Req(ueste) van Jacoba Harrenburg bevorens weduwe Pieter Pauwels nu verlaten huisvrouw van Gerrit Ridderhof, wegens slecht gedrag in en ten lasten van t’zelve geconfineerd voor Een jaar expireerende 18 Novb. 1790.
Volgens Resolutie van 14 Septb. 1790 gecontin(ueerd) tot 1 Maart 1791.
Ontslagen 1e Maart 1791.
Volgens appointem(ent) 9e Aug.s 1792 geconfineerd tot 26 Julij 1794.
Ontslagen volgens Resol: 9 febr. 1794.
Volgens appointem(ent) 16 Feb. 1796 gconfineerd tot 1 Febr. 1798.
Ontslagen 25 Feb. 1796.
Volgens appointem(ent) van 26 Septb. 1797 weder geconfineerd voor 2 jaren dus tot 28 Septb. 1799.
Ontslagen volgens Resol: 19 feb. 1798.

Jacob van den Berg
1789. Jacob van den Berg is op ordre van den Gerechte deeser Stad den 8 Decb. 1789 in dit Huijs ingenomen, en bij appointement van welgem. Gerechte van denzelven dag op de Req(ueste) van Boekhouder en Diaconen der Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier, in en ten laste van t’zelve geconfineerd tot 8e Decb. 1790.
Ontslagen 9e Decb. 1790.

Frans Bernard
1789. Frans Bernard is den 26 Decb. 1789 op order van den Heer Praesid.t Burgem.r in dit Huis ingenoomen, en bij appointement van den Gerechte deser Stad van 23 Maart 1790, op de Req(ues)te van zijne huisvrouw Maaijke Kroes, in en ten laste van t’zelve geconfineerd tot 26e Decb. 1790.
Volgens Resol: van 14 Septb. 1790, gcontin(ueerd) 26 Maart 1791.
Ontslagen 26 Maart 1791.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)