Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 42Johannes van Randwijk
1790. Johannes van Randwijk is op ordre van den Gerechte deeser Stad, den 11den Meij 1790 in dit Huis ingenomen, en bij appointement van 18 Julij 1790 op de Req(ues)te van zijn huisvrouw Adriana Ponsen, wegens slecht gedrag, in en ten lasten van t’zelve geconfineerd voor Een Jaar expireerende 11 Meij 1791.
Ontslagen 11e Meij 1791.

Jan Springers
1790. Jan Springers is volgens appointement van den Gerechte deeser Stad van 4 Meij 1790 op de Req(ues)te van Boekhouder en diaconen der Nederduitsche Hervormde Gemeente wegens Kranksinnigheid den 20e daaraanvolgende ingenoomen en voor Een Jaar ten lasten van het selve geconfineerd expireerende 20 Meij 1791.
Bij Resolutie van 17 Maart 1791 gecontinueerd tot 20 Meij 1793.
Bij Resolutie van 23 April 1793 gecontinueerd tot 20 Meij 1795.
Bij Resolutie van 17 Septb. 1795 gecontinueerd tot 20 Meij 1797.
Bij Resolutie van den 23 Maart 1797 gecontinueerd tot 20 Meij 1799.
Bij Resolutie van den 21 Maart 1799 gecontinueerd tot 20 Meij 1801.
Overleden den 26 Mai 1800.

Caspar Knegtling
1790. Caspar Knegtling is volgens ordre van den Praesident Scheepen deeser Stad, den 11e Junij dit Huis ingenomen, en bij appointement van den Gerechte van 13e Julij daaraanvolgende op de Req(ues)te van zijn vader Casper Knechtling wegens Kranksinnigheid in en ten lasten van t’selve geconfineerd voor Een jaar expireerende 11e Junij 1791.
Bij Resolutie van 17 Maart 1791 gecontinueerd tot 11e Junij 1793.
Bij Resolutie van 23 April 1793 gecontinueerd tot 11e Junij 1795.
Ontslagen 25 Meij 1793.
Bij Resolutie van 17 Septb. 1795 geconfineerd tot 13 Dec. 1796.
Bij Resolutie van 29 Septemb. 1796 geconfineerd tot den 13 Dec. 1798.
Is den 16 Mai 1797 uit ’t Huis ontvlugt, maar den 18 dito wederom in ’t huis in verzekering gebragt.
Bij Resol. van 27 Septb. 1798 gecontinueerd tot 13 Dec. 1800.
Bij Resol. van 30 Septb. 1800 gecontinueerd tot 13 Dec. 1802.
Bij Resol. van 21 Septb. 1802 gecontinueerd tot 13 Dec. 1804.
Overgeb(oekt) in ’t Nieuw Register fol. 12.

NB.
Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
Wijk : 08
Straat : De Stoofstraat en weder terug
Nummer : 116
Naam : Casper Knegtelingh
Opmerkingen : Onvermogent
Bron : SAD 3-3423 folio 032

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)