Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 43Jan van Gent
1791. Jan van Gent is den 31e Julij 1791 provisioneel in dit Huijs ingenoomen, en bij appointement van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad van 20 September daaraanvolgende op de Requeste van zijnen vader Jan van Gent, voor twee Jaaren in en ten lasten van dit huijs geconfineerd, expireerende dus 31e Julij 1793 ten waare eerder hersteld wierd.
Ontslagen wegens herstel 19 Decb. 1791.

Arij Eiken
1791. Arij Eiken is den 3 Novb. 1791 op ordre van den Ed: Gr: Achtb: Gerechte deeser Stad provisioneel in dit Huis ingenomen, en volgens Resolutie van 22e Decb. daaraanvolgende weder ontslagen den 5e Jan.ij 1792. Weder ingenomen 24 Meij 1792 en geconfineerd tot 24 Meij 1794.
Ontslagen 23e Febr. 1793.

Jacobus Meijboom
1791. Jacobus Meijboom is den 30e Novb. 1791 in dit Huis ingenoomen, en volgens appointement van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad van 6e Decb. daaraanvolgende op de Requeste van Magdalena van de Poel en Hendrik Meijboom, in en ten laste van het zelve geconfineerd voor twee Jaaren, dus tot 30 Novemb. 1793.
Ontslagen 26 Julij 1792.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)