Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 43vsWillem Bouman
1792. Willem Bouman is den 22e Meij 1792 in dit Huijs provisioneel ingenomen, en bij appointement van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad van 5 Junij 1792 op de Requeste van Swerus en Willem Bouman, in het zelve voor een Jaar geconfineerd, expireerende 22 Meij 1793.
Ontslagen met de expiratie.
Volgens appointement van 12 Julij weder gecontinueerd tot 12 Mei 1797.
Ontslagen met de expiratie.
Weer ingenomen 16 Julij 1797 tot 16 Julij 1799.
Is ontslagen met de expiratie, maar hem als nuttig zijnde in ’t huis is toegestaan door Regenten nog eenigen tijd te blijven, en is vertrokken uit ’t huis den 5 Oct. 1802.

NB.
- Willem Bouman (Bouwman), tr. Willemijna Groenewegen
Kinderen:
1. Sweeris, ged. Dordrecht 8-6-1757.
2. Eijda, ged. Dordrecht 4-6-1759.
3. Hendrikje ged. Dordrecht 18-4-1761.
4. Hendrikje ged. Dordrecht 28-7-1762.

- Willem Bouman, tr. Willemijna van Oostsanen (Mijna van Oessanen)
Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 31-5-1767.
2. Willemijna, ged. Dordrecht 10-8-1771.
3. Meijna, ged. Dordrecht 20-10-1773.

- Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
Wijk : 04
Straat : Nieuwkerkstraad, Kerkhoff & Riedijkstraadje
057 Willem Bouman Eed gedaan 14 Feb.
226 Swerus Bouman onvermogend
Bron : SAD 3-3423 folio 17 en 62Jan van Westrienen
1792. Jan van Westrienen is den 14e Junij 1792 provosioneel in dit Huijs ingenoomen, en bij appointement van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad van 21e dito op de Requeste van zijne huisvrouw, in het selve geconfineerd, voor een jaar expireerende 14e Junij 1793, of eerder herstel.
Overleeden 28e Octob. 1792.

Jacobus de Vos
1792. Jacobus de Vos is den 26e Junij 1792 provisioneel in dit Huijs ingenoomen, ennbij Resolutie van den Ed: Gr Achtb: Gerechte deeser Stad van 15e Januarij 1793 in het zelve en ten lasten van dien, geconfineerd voor twee Jaaren, expireerende 26e Junij 1794.
Overleeden 26e Aug. 1793.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)