Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 44vsJan Giltaij
1793. Jan Giltaij voormaals ten koste van deszelfs boedel geconfineerd, is, uit hoofde der reedenen vervat in de Resolutie van den ED Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad van 15e Januarij 1793, bij deselve Resolutie geconsidereerd als zedert 23 Feb. 1792 ten lasten van het Huijs te zijn geconfineerd geweest, en zijn Confinement mede ten lasten van het zelve bepaald tot 23 Febr. 1794.
Ontslagen den 6e Octob. 1793.

Jan Petit
1793. Jan Petit is den 17 Januarij 1793 provisioneel in dit Huijs ingenomen, en bij appointement van den Ed: Gr: Achtb: Gerechte deeser Stad van 2 Febr. 1793, in en ten laste van hetselve, wegens dronkenschap voor Een Jaar geconfineerd, expireerende 17 Januarij 1794.
Ontslagen met de expiratie.

Cornelis Venis
1793. Cornelis Venis is den 25e Januarij 1793 provisioneel in dit Huijs ingenoomen, en bij appointement van den Gerechte deeser Stad in en ten lasten van het selve, wegens dronkenschap, voor een Jaar geconfineerd, expireerende 25 Januarij 1794.
Ontslagen wegens Resol: 24 Septb. 1793.
Weder ingenomen volgens appointment van 1 Julij 1798 en geconfineerd tot 6 Junij 1800.
Ontslagen op den 12 April 1800.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)