Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 45Nicolaas van Keppel
1793. Nicolaas van Keppel is volgens appointement van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad van 12e Septb. 1793 op de Req(ues)te van zijne huisvrouw Maria van der Schilt, denselven dag in en ten lasten van dit Huijs ingenomen, en geconfineerd voor een Jaar, expireerende 12 Septb. 1794.
Ontslagen met de expiratie.
Bij appointement van 28 April 1795 weder geconfineerd tot 28 April 1797.
Ontslagen met de expiratie.
Bij appointement van 22 Junij 1797 weder geconfineerd tot 12 Septemb. 1799.
Ontslagen met de expiratie.

NB.
Nikolaas (Klaas) van Keppel, ged. Dordrecht 4-12-1740, j.m. geboren te Dord.t woontop de Noordendijk hebbende schriftelijk Consent van zijn vader Jan van Keppel (1766), zoon van Johannes van Keppel en Clasijna van Amersfoort, otr/tr. Dordrecht 1/18-5-1766 (Q.F.D. Ds. van Meurs) Johanna Maria van der Schilt, j.d. geboren te Vianen woont in de Wijnstraat over de Vleeshouwersstraat hebbende schriftelijk consent van haar vader Frans van der Schilt.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1766.pdf]
Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 31-5-1767.
2. Johanna, ged. Dordrecht 20-10-1769.
3. Frans, ged. Dordrecht 8-11-1772.
4. Nikolaas, ged. Dordrecht 30-4-1775.
5. Johannes, ged. Dordrecht 14-6-1777.Arij de Jong
1793. Arij de Jong is den 12 Septb. 1793 provisioneel in dit Huijs ingenoomen, en bij appointement van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad van 14 Januarij 1794 op de Requeste van zijn huisvrouw Jenneke de Kelk in en ten lasten van t’selve gecofnineerd voor twee Jaaren expireerende 12 Septb. 1795.
Door de Regenten voor onbepaalde tijd gecontinueerd.
Ontslagen 13 Aug. 1796.
Volgens appointem(ent) 14 Junij 1796 weder geconf(ineerd) tot 31 Meij 1798.
Volgens zijn verzoek gecontinueerd naar Res(olutie) van 29 Maart 1798 tot 31 Mei 1799.
Overleden 23 April 1798.

Willem Hoefnagel
1793. Willem Hoefnagel is den 22e Octob. 1793 provisioneel in dit Huijs ingenomen, en bij appointement van den Ed. Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad van 1e Novb. 1793 op den Requeste van zijne huisvrouw Jannigje de Knijp in en ten lasten van t’selve geconfineerd voor een Jaar expireerende 22e Octob. 1794.
Ontslagen met de expiratie.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)