Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 45vsEen onbekend spraakeloos Manspersoon
1793. Een onbekend spraakeloos Manspersoon, schijnende kranksinnig te zijn, is den 4e Aug. 1793 provisioneel in en ten laste van dit Huijs geplaatst, en bij Resolutie van t’gerecht van 20 maart 1794 geconfineerd tot 4e Aug. 1795.
Bij Resolutie van 17 Sept. 1796 gecontinueerd tot 4e Aug. 1797.
Bij Resolutie van 22 Junij 1797 gecontinueerd tot 4e Aug. 1799.
Bij Resolutie van 18 Junij 1799 gecontinueerd tot 4e Aug. 1801.
Overleden den 28 September 1799.

NB.
- begraven Nieuwkerk
2 Oct. 1799 Een Onbekende uit ‘t Verbeterhuis
[http://files.archieven.nl/46/f/11.72/11_72_1799.pdf]Nicolaas Grondhout
1794. Nicolaas Grondhout is 6e April 1794 provisioneel in dit Huijs ingenomen, en bij appointement van den Gerechte deeser Stad van 8e Meij daaraanvolgende op de Req(ues)te van zijn vader Hendrik Grondhout ten lasten van t’selve geconfineerd tot 6 April 1796.
Overleeden 26 Julij 1794.

Johannes Helligers
1794. Johannes Helligers is den 12e Junij 1794 provisioneel ingenoomen, en bij appointement van den Gerechte deeser Stad van den 17e dito op de Requeste zijner huisvrouw, voor twee Jaaren of eerder herstel in en ten lasten van t’selve geconfineerd, dus tot 12 Junij 1796.
Overleeden 22e Januarij 1796.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)