Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 46Jacobus Paling
1794. Jacobus Paling is den 31e Julij 1794 provisioneel in dit Huijs ingenomen, en bij appointement van den Ed: Gr. Achtb. Gerechte deeser Stad van 1 Septb. daaraanvolgende op de Requeste zijner huisvrouw, in en ten laste van het zelve geconfineerd voor een Jaar expireerende 31 Julij 1795.
Ontslagen met de expiratie.

Cornelis Hellu
1794. Cornelis Hellu is den 12 Septb. 1794 provisioneel in dit Huis ingenoomen, en bij appointement van den Ed. Gr. Achtb. Geregte deeser Stad van den 23e dito op de Requeste van Anna en Neeltje Helluw, in en ten laste van het zelve geconfineerd voor een Jaar expireerende 12 Sept. 1795.
Bij Resolutie van 17 Septb. gecontinueerd tot 12 Sept 1797.
Bij Resolutie van 22 Junij 1797 gecontinueerd tot 12 Sept 1799.
Bij Resolutie van 18 Junij 1798 gecontinueerd tot 12 Sept 1801.
Bij Resol. van 9 Julij 1801 gecontinueerd tot 12 Sept 1803.
Bij Resol. van 30 Junij 1803 gecontinueerd tot 12 Sept 1805.
Overgeb(oekt) in ’t N(ieu)w Register fol. 4.

Corstiaan Vriendschap
1794. Corstiaan Vriendschap is den 27 Decb. 1794 provisioneel in dit Huijs ingenoomen, en wederom volgens Resolutie van de Kamer Judicieel ontslagen den 24e September 1795.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)