Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 47Hendrik Hussen
1796. Hendrik Hussen is den 18e Feb. 1796 provisioneel in dit Huis ingenomen, en bij appointement van de Kamer Judicieel deeser Stad van 23e dito op de Requeste van zijn vader Willem Hussen, ten lasten van het zelve geconfineerd tot 18e Febr. 1797.
Gecontinueerd tot 18 feb. 1799.
Ontslagen met de expiratie.

Jan Polms
1796. Jan Polms is den 11 Maart 1796 provisioneel in dit huis ingenomen en bij appointement van de Kamer Judiceel deser Stad van 15 Maart 1796 op het request van zijne dochter Clasijna Polms [Spaan?] wed.e van Dirk Monroij ten laste van het zelve geconfineerd tot 11 maart 1798.
Gecontinueerd bij Resolutie van 9 Jan. 1798 tot 11 Maart 1800.
Gecontinueerd bij Res(olutie) van 17 dec. 1799 tot 11 Maart 1802.
Gecontinueerd bij Res(olutie) van 29 dec. 1801 tot 11 Maart 1804.
Gecontinueerd bij Res(olutie) van 20 dec. 1803 tot 11 Maart 1806.
Overgeb(oekt) in ’t Nieuw Register fol. 4.

NB.
Dirk Monrooij (Dirk Mol Roij/Molrooij), j:m: gebore te Waspik woont onder Dubbeldam heeft bewijs dat geen ouders heeft en een acte van indemniteit aan den predikant van Dubbeldam overhandigt, otr/tr. Dordrecht 28-12-1776/4-5-1777 (geboden te Dubbeldam; den bruidegom van de Roomse en de bruid van de gereformeerde religie zijnde moeten haar lieden geboden van ses tot ses weeken geproclameert werden volgens placaat van Hun Ed Groot Mogende den 24 Januarij 1755 geemandeert) Clasina (Clasijntje) Spaan [Polms?], j.d. geboren te Dordrecht woont in ’t Steegoversloot geadsisteert met haar moeder Catharina Heijbeek huisvrouw van Jan Pollems.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1776.pdf]
Kinderen:
1. Johanna, ged. Dordrecht 28-2-1778.
2. Kaatje, ged. Dordrecht 12-1-1780.
3. Kaatje, ged. Dordrecht 14-12-1781. 4. Dirkje, ged. Dordrecht 16-10-1782.Johannes van der Sluis
1796. Johannes van der Sluis is den 20 Mei 1796 volgens apppointement van de Kamer Judiceel van denzelfde datum in het huis ingenomen op het request van zijn huisvrouw Adriana Verdoes ten laste van het huis tot 20 Mei 1798. Gecontinueerd bij Resol. van 3 Maart 1798 tot 20 Mei 1800.
Mag nog blijven volgens besluit van Regenten tot 20 Mai 1801 en nog tot 20 Mai 1802 volgens resol(utie) van 20 Maart 1800.
Gecontinueerd volgens Resol. van 27 Maart 1800.
Op nieuw voor 2 Jaren dus tot 20 Mai 1802.
Is ontslagen volgens resolutie van 25 Sept. 1800 tegen den 1 April 1801 en is toen uit ’t huis vertrokken.

Aart Impelmans
1796. Aart Impelmans is den 14 Junij in dit huis ingezet op request van zijnen broeder Hendrik Impelmans, en is volgens appointement van de kamer Judicieel ten laste van ’t huis geconfineerd voor een Jaar tot den 14 Junij 1797.
Ontslagen met de expiratie.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)