Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 47vs



Steven van Eijk
1796. Steven van Eijk is den 1 Julij 1796 provisioneel in dit huis ingenomen en bij appointement van de Kamer Judicieel der Stad Dordrecht en de Merwede van 19 Julij 1796 op de requeste van zijne huisvrouw Elisabeth van der Matte ten laste van het huis geconfineerd tot den 1 Julij 1797.
Gecontinueerd volgens resolutie van 22 Junij 1797 tot 1 Julij 1798.
Ontslagen 1 April 1798.

Ernst van Straatsburg
1796. Ernst van Straatsburg is den 23 August. 1796 volgens appointement van de Kamer Judicieel in dit huis ingenomen voor den tijd van twee jaren of eerder herstelling en dus tot 23 August. 1798 ten laste van het huis.
Overleden den 11 April 1797.

Simon de Visser
1796. Simon de Visser is den 15 August. 1796 volgens apppintement van de Kamer Judiceel in dit huis ingenomen voor den tijd van een jaar of eerdere herstelling en dus tot 15 Aug. 1797 ten laste van het huis.
1797. volgens resolutie van 22 Junij 1797 gecontinueerd tot 15 Aug. 1799.
1799. volgens resolutie van 18 Junij 1799 gecontinueerd tot 15 Aug. 1801.
1801. volgens resolutie van 9 Julij 1801 gecontinueerd tot 15 Aug. 1803.
1803. volgens resolutie van 30 Junij 1803 gecontinueerd tot 15 Aug. 1805.
Overgeb(oekt) in ’t Nieuw Register fol. 4vs.

Arij Nobel
1796. Arij Nobel is den 22 Julij 1796 volgens appointement van de Kamer Judiceel in dit huis ingenomen voor den tijd van twee jaren of eerder herstelling en dus tot 22 Julij 1798 ten laste van het huis.
Volgens Resol. van 10 Julij 1798 gecontinueerd tot 22 Julij 1800.
Volgens Resol. van 24 Julij 1800 gecontinueerd tot 22 Julij 1802.
Volgens Resol. van 29 Junij 1802 gecont(inueerd) tot 22 Julij 1804.
Overgeb(oekt) in ’t Nieuw Register fol. 4vs.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)