Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 48Pieter Spits
1796. Pieter Spits is provisioneel in dit huis ingeomen, bij appointement van de Kamer Judicieel dezer Stad van 15 Septemb. 1796 op den requeste van zijn vader Matthijs Spits ten laste van het huis en den 21 daar aan volgende op ordre van Scheepenen door een Dienaar der Justitie naar Rotterdam overgebragt en op een van ’s Lands Schepen geplaatst te worden.

NB.
- Matthijs Spits, j.m. van Dordrecht woont in den Augustijnenkamp hebbende een verklaring van de binnevoogd van het Burgerweeshuis dat in hetselve is gealimenteert geweest, otr/tr. Dordrecht 17-5/3-6-1770 Dijna Korsse, j.d. van Dordrecht woont in den Augustijnenkamp geadsisteert met haar vader Pieter Korsse.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1770.pdf]
Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 10-11-1776.
2. Aletta Willemijna, ged. Dordrecht 11-6-1779.
3. Matthijs, ged. Dordrecht 22-3-1782.
4. Bastiaan, ged. Dordrecht 2-7-1784.

- Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
Wijk : 06
Straat : De Lindegraft en den Augustijnenkamp
Nummer : 271
Naam : Mattijs Spids
Opmerkingen : Onvermogent
Bron : SAD 3-3423 folio 084Barend van der Kloet
1796. Barend van der Kloet is op den 4 Octob. 1796 op order van de Kamer Judicieel provisioneel in dit huis ingenomen en bij appointement van de Kamer Judicieel deser Stad van 27 Oct. 1796 op request van zijn vrouw Ida Baan ten laste van het huis voor den tijd van twee Jaaren en dus tot den 4 Oct. 1798 gecfineerd.
Door Regenten op zijn verzoek gecontineerd tot April 1799.
Door dezelve op zijn verzoek gecontineerd tot April 1800.
Nog tot April 1801.
Overleden den 25 Mai 1801.

Philip Sterkman
1797. Philip Sterkman is op den 31 Jan. 1797 op request van A. Romijn Diaken van de Nederduitsche Gereformeerde Diakonij armen alhier bij appointement van de Kamer Judiceel dezer Stad van 12 Jan. 1797 ten laste van ’t huis voor den tijd van twee Jaaren en dus tot 31 Jan. 1799 geconfineerd.
Op zijn verzoek gecontinueerd tot 31 Jan. 1800.
G econtinueerd bij Resol. van 12 April 1800 voor een Jaar dus tot 31 Jan. 1801.
Ontslagen met de expiratie, maar mag nog eenigen tijd op bepaling van Regenten blijven.
Is Uit ’t Huijs gegaan 1 Maart 1802.

Aalbert Heijbeek
1797. Aalbert Heijbeek is op den 14 feb. 1797 op request van Philipus Heijbeek en Dingeman Heijbeek gebroeders bij appointement van de Kamer Judicieel deser Stad van den 9 feb. 1797 ten laste van ’t huis voor den tijd van twee jaaren en dus tot den 14 feb. 1799 geconfineerd.
Ontslagen met de expiratie.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)