Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 48vsHendrik Buis
1797. Hendrik Buis is op den 6 April 1797 op request van Gerrit Buis bij provisie en naderhand bij appointement van de Kamer Judicieel deser Stad van 11 April 1797 ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van één jaar en dus tot den 6 April 1798.
Ontslagen met de expiratie.

Aart Schep
1797. Aart Schep is op den 6 Mai 1797 op request van zijn vader Gerrit Schep volgens appointement van de Kamer Judiceel deser Stad in dato 6 mai 1796 ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van twee jaaren of eerdere beterschap en dus tot den 6 mai 1799.
Ontslagen 19 Junij 1798.

Daniel van Gessel
1797. Daniel van Gessel is op den 16 Junij 1797 op request van zijnen vader Adrianus van Gessel, volgens appointement van de Kamer Judiceel deser Stad in dato 1 Junij 1797, ten laaste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van twee jaaren of eerdere beterschap en dus tot den 16 Junij 1799.
Bij resolutie van 21 Maart 1799 gecontinueerd tot 16 Junij 1801.
Bij resol. van 26 Maart 1801 gecontinueerd tot 16 Junij 1803.
Bij resol. van 24 Maart 1803 gecontinueerd tot 16 Junij 1805.
Overgeb(oekt) in ’t Nieuw Register fol. 5.

Jan Ouborg
1797. Jan Ouborg is op den 13 Julij 1797 op request van Pieter Ouborg volgens appointement van de Kamer Judicieel dezer Stad in dato 27 Junij 1797 ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van een Jaar en dus tot den 13 Julij 1798.
Volgens Resol. van 10 Julij 1798 op sijn versoek vergund nog te mogen blijven tot den 13 Julij 1800.
Is nog door Regenten toegestaan als nuttig aan ’t huis zijnde eenigen tijd te blijven schoon ontslagen zijnde, is daar uit gegaan 2 Mai 1800.

Augustinus Scheffer
1797. Augustinus Scheffer is op den 23 Julij 1797 wegens Krankzinnigheid op ordre van den President Scheepen deser Stad bij provisie in dit huis geconfineerd, en daarna bij appointement van de Kamer Judicieel dezer Stad van 27 Julij 1797 ten laste van ‘t huis geplaatst voor den tijd van 2 jaaren of eerdere beterschap en dus tot den 23 Julij 1799.
Ontslagen den 9 April 1799.

Antonij Bosman
1797. Antonij Bosman is op den 1 october 1797 op request van Cornelis Bosman ten laste van ’t huis geconfineerd voor de tijd van twee Jaaren of eerdere beterschap en dus tot 1 October 1799.
Volgens Resol. van 19 Nov. 1799 gecontinueerd tot 1 Oct. 1801.
Volgens Resol. van 24 Sept. 1801 gecontinueerd tot 1 Oct. 1803.
Volgens Resol. van 4 Oct. 1803 gecontinueerd tot 1 Oct. 1805.
Overgeb(oekt) N(ieu)w Register fol. 5.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)