Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 49Bernardus Buitink
1797. Bernardus Buitink is op den 19 Decb. 1797 provisioneel in ’t huis geplaatst en is naderhand bij appointement van de Kamer Judicieel van 23 Jan. 1798 ten laste van dit huis geconfineerd voor den tijd van twee Jaaren en dus tot 19 Decemb. 1799.
Volgens Res. Van 19 Nov. 1799 gecontinueerd tot 19 Decemb. 1801.
Volgens Resol. van 24 Sept. 1801 gecontinueerd tot 19 Decemb. 1803.
Volgens Resol. van 4 oct. 1803 gecontinueerd tot 19 Decemb. 1805.
Overgeb(oekt) N(ieu)w Register fol. 5.

Jan Adam Scherlijn
1798. Jan Adam Scherlijn is op den 1 Maart 1798 provisioneel in ’t huis gepalatst en is naderhand bij appointement van de Kamer Judicieel van 8 Maart 1798 ten laste van ’t zelfde huis geconfineerd voor den tijd van één Jaar of eerdere beterschap en dus tot 1 maart 1799.
Ontslagen wegens herstel den 12 April 1798.

Jan du Hen
1798. Jan du Hen is op den 30 Maart 1798 provisioneel in ’t huis geplaatst, en is bij appointement van de Kamer Judicieel in dato 3 April 1798 op requeste van zijn vrouw Maria Bregetta van Dalen ten laste van ’t zelfde huis geconfineerd voor den tijd van twee Jaaren en dus tot 30 Maart 1800.
Overleden 1 Mai 1798.

Alexander Makenzee
1798. Alexander Makenzee is den 17 Mai 1798 op ordre van den president Schepen dezer Stad tot nadere dispositie van de Kamer Judicieel in dit huis ingenomen, en in een dolhuisje geplaatst wegens slecht gedrag en opstand tegen zijne moeder zijnde op ordre van den president Schepen den 22 Mai 1798 wederom ontslagen.

Andries de Leeuw
1798. Andries de Leeuw is den 19 Junij 1798 volgens appointement van de Kamer Judicieel in dato 12 Junij 1798 ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van twee jaaren en dus tot 19 Junij 1800.
Ontslagen met de expiratie.
Doch door eene nadere resolutie van 24ste Junij 1800 weder voor den tijd van een Jaar geplaatst, met bij betalende f 52:0:0 in ’t jaar. Zie dus Schuldeboek.
Ontslagen 19 Junij 1801, zie resol. 21 Maart 1801.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)