Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 49vsCornelis Kelders
1798. Cornelis Kelders is den 12 Julij 1798 volgens appointement van de Kamer Judicieel in dato 12 Julij 1798 ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van twee jaaren of eerdere beterschap en dus tot 12 Julij 1800.
Overleden 12 Augustij 1798.

Leendert van den Heuvel
1798. Leendert van den Heuvel is den 26 Julij 1798 volgens appointement van de Kamer Judicieel in dato 12 Julij 1798 ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van twee jaaren of eerdere beterschap en dus tot 26 Julij 1800.
Gecontinueerd volgens resol. van 24 Julij 1800 tot 26 Julij 1802.
Gecont(inueerd) volgens res(olutie) van 29 Junij 1802 tot 26 Julij 1804.
Overgeb(oekt) N(ieuw) boek fol. 7.

Willem Boelhouwer
1798. Willem Boelhouwer is op den 23 october 1798 volgens appointem(ent) van de Kamer Judicieel in dato 23 Oct. 1798 ten laste van ‘t huis geconfineerd voor den tijd van twee jaaren en dus tot den 23 October 1800.
Is ontslagen om uit ’t huis te gaan den 1 April 1801, en toen daar uit vertrokken.

Cornelis Hardonk
1798. Cornelis Hardonk is op den 24 November 1798 op appoint(ement) van de Kamer Judicieel in dato 20 Nov. 1798 ten laste van ’t huis econfineerd voor den tijd van twee Jaaren en dus tot den 24 Novemb. 1800.
Ontslagen den 28 Nov. 1799.

Pieter Plasier
1798. Pieter Plasier is op den 29 November 1798 bij provisie en daarna door appoint(ement) van de Kamer Judicieel in dato 27 Nov. 1798 ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van twee Jaren, en dus tot den 29 Novemb. 1800.
Is ontslagen 1 April 1801.

Jan Laurense
1798. Jan Laurense den 11 Oct. 1798 provisioneel in ’t huis ingeomen zijnde is den 20 April 1799 volgens appoint(ement) van de Kamer Judicieel weder ontslagen.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)