Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 50Cornelis Luijten
1799. Cornelis Luijten is op den 30 April 1799 op request van zijn huisvrouw Francijna Cornel volgens appoint(ement) van de Kamer Judiciel in dato 30 April 1799 ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van een Jaar dus tot 30 April 1800.
Ontslagen met de expiratie.

Jan van Leeuwen
1799. Jan van Leeuwen is op den 21 Mai 1799 op request van Jan van Leeuwen, Willem en Gerrit van Leeuwen, volgens appoint(ement) van de Kamer Judicieel in dato 30 Mai 1799 ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van twee Jaaren dus tot 21 Mai 1801.
Overleden den 23 Junij 1799.

Jan Petit
1799. Jan Petit is op den 17 April 1799 op request van Jan en Meintje Petit volgens appointement van de Kamer Judicieel in dato 16 April 1799 ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van twee Jaren en dus tot 17 April 1801.
Ontslagen met de expiratie.

Johannes Lempers
1799. Johannes Lempers is op den 22 Aug. 1799 op request van zijne Vrouw Elisabet Kiels volgens appointement van de Kamer Judicieel in dato 3 September 1799 ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van één Jaar en dus tot 22 Augustij 1800.
Ontslagen den 6 Maart 1800.

Pieter van Gelder
1799. Pieter van Gelder is op den 25 Aug. op order van den President Scheepen in ’t huis geconfineerd en op den 10 Septemb. wederom op order van de Kamer Judicieel ontslagen.

Cornelis Pietermans
1799. Cornelis Pietermans is op den 16 Junij 1799 op ordre van den president Scheepen provisioneel in ’t huis ingenomen, en op ’t request van zijne huisvrouw Elisabeth van Gessen op den 19 Septb. 1799, waar in ’t Confinement van voorzegden haren man verzogt werd, van de hand gewezen, en hij van zijn Confinement ontslagen.

NB.
Cornelis Pieterman, j.m. van Dordrecht woont in den Augustinenkamp geassisteert met zijn vader Bastiaan Pieterman, otr. Dordrecht 11-5-1793 Elisabeth van Gessel, j.d. van Dordrecht woont in de Sarisgang geassisteert met haar vader Govert van Gessel.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1793.pdf]
Kinderen:
1. Bastiaan, ged. Dordrecht 13-3-1794.
2. Gert, ged. Dordrecht 23-7-1795.
3. Neeltje, ged. Dordrecht 29-6-1796.
4. Jacoba Goverdina, ged. Dordrecht 9-2-1799.
5. Govert, ged. Dordrecht 4-2-1801.
6. Govert, ged. Dordrecht 5-1-1805.

- Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn
Naam : Cornelis Pieterman
Woonplaats (oude huisnummers!) : D1044
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- Regt van patent 1806
NAMEN der GEPATENTEERDEN : Elisabeth Pieterman geb. van Gessel
Woonplaats : D1044
BENAMINGEN en OBJECTEN : winkelierster
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 589 paginanummer : 443

- Regt van patent 1807
NAMEN der GEPATENTEERDEN: Elizabeth Pieterman geb. v. Gessel
Woonplaats : D1044
BENAMINGEN en OBJECTEN: winkelierster
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 589 paginanummer : 687

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)